Ymgynghoriad Cyllideb 2021-2022

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon
 

Mae angen eich help arnom i osod ein Cyllideb ar gyfer 2021-22

Mae Cabinet y Cyngor wedi amlinellu'r cynllun canlynol i fynd i'r afael â'r bwlch cyllido a ragwelir:

1). Cynigir cadw cyllidebau gwasanaethau unigol yn wastad ar gyfer 2021-22.

Mae gwasanaethau unigol yn cynnwys ysgolion, addysg, gwasanaethau cymdeithasol, gwasanaethau amgylcheddol, priffyrdd a gwasanaethau cymorth canolog.

Mae hyn yn golygu na fyddai cyllidebau gwariant net gwasanaethau unigol yn cynyddu o gwbl yn 2021-22.

Byddai'n rhaid i'r gwasanaethau unigol ymdrin â'r holl bwysau chwyddiannol, demograffig a deddfwriaethol ar gyfer 2021-22 drwy leihau costau a / neu wneud arbedion effeithlonrwydd.

2). Mae cyllid cynyddol o £ 10m ar gyfer 2021-22 (yn cynnwys incwm o gynnydd o 5% yn y Dreth Gyngor) yn golygu y gellir rhoi cyllid ychwanegol i nifer o wasanaethau i wneud iawn am y pwysau chwyddiant, demograffig a deddfwriaethol hyn a / neu i fynd i'r afael â materion penodol y maent yn eu hwynebu.

Rhaid dyrannu £ 1.3m o'r £ 10m i bwysau cyllidebol penodol ond hoffem ichi ddyrannu'r £ 8.7m sy'n weddill i'r gwasanaethau hynny rydych chi'n teimlo sydd ei angen fwyaf. Defnyddiwch y llithrydd cyllideb ar gyfer hyn

3). Cynigir y dylid cynyddu Treth y Cyngor i helpu i dalu cost cynigion i wneud iawn am bwysau chwyddiant, galw, demograffig a deddfwriaethol a / neu i fynd i'r afael â materion penodol y mae gwasanaethau'n eu hwynebu

Opsiynau o ran y Dreth Gyngor ar gyfer 2021–22

Opsiwn

Cynnydd Arfaethedig o ran y Dreth Gyngor a'r incwm a gaiff ei godi

Gostyngiadau o ran Costau / Arbedion Effeithlonrwydd Angenrheidiol

Cyfanswm

Opsiwn 1

3.0% i godi £1.9 miliwn

£12.6 miliwn

£14.5 miliwn

Opsiwn 2

5.0% i godi £3.1 miliwn

£11.4 miliwn

£14.5 miliwn

Opsiwn 3

7.0% i godi £4.4 miliwn

£10.1 miliwn

£14.5 miliwn

Opsiwn 4

10.0% i godi £6.3 miliwn

£8.2 miliwn

£14.5 miliwn

 


Dweud eich Dweud

I roi eich barn, cwblhewch ein harolwg byr ar-lein isod.

Neu gallwch argraffu copi caled Wedi ichi ei chwblhau, gallwch ei sganio a'i e-bostio at surveys@pembrokeshire.gov.uk neu ei phostio at Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP

Bydd eich ymatebion yn cael eu crynhoi mewn adroddiad a'u defnyddio i lywio asesiad effaith integredig. Bydd y dogfennau hyn ar gael i'r Cyngor i'w hystyried wrth wneud penderfyniadau terfynol.

Diolch am eich amser

 

Mae angen eich help arnom i osod ein Cyllideb ar gyfer 2021-22

Mae Cabinet y Cyngor wedi amlinellu'r cynllun canlynol i fynd i'r afael â'r bwlch cyllido a ragwelir:

1). Cynigir cadw cyllidebau gwasanaethau unigol yn wastad ar gyfer 2021-22.

Mae gwasanaethau unigol yn cynnwys ysgolion, addysg, gwasanaethau cymdeithasol, gwasanaethau amgylcheddol, priffyrdd a gwasanaethau cymorth canolog.

Mae hyn yn golygu na fyddai cyllidebau gwariant net gwasanaethau unigol yn cynyddu o gwbl yn 2021-22.

Byddai'n rhaid i'r gwasanaethau unigol ymdrin â'r holl bwysau chwyddiannol, demograffig a deddfwriaethol ar gyfer 2021-22 drwy leihau costau a / neu wneud arbedion effeithlonrwydd.

2). Mae cyllid cynyddol o £ 10m ar gyfer 2021-22 (yn cynnwys incwm o gynnydd o 5% yn y Dreth Gyngor) yn golygu y gellir rhoi cyllid ychwanegol i nifer o wasanaethau i wneud iawn am y pwysau chwyddiant, demograffig a deddfwriaethol hyn a / neu i fynd i'r afael â materion penodol y maent yn eu hwynebu.

Rhaid dyrannu £ 1.3m o'r £ 10m i bwysau cyllidebol penodol ond hoffem ichi ddyrannu'r £ 8.7m sy'n weddill i'r gwasanaethau hynny rydych chi'n teimlo sydd ei angen fwyaf. Defnyddiwch y llithrydd cyllideb ar gyfer hyn

3). Cynigir y dylid cynyddu Treth y Cyngor i helpu i dalu cost cynigion i wneud iawn am bwysau chwyddiant, galw, demograffig a deddfwriaethol a / neu i fynd i'r afael â materion penodol y mae gwasanaethau'n eu hwynebu

Opsiynau o ran y Dreth Gyngor ar gyfer 2021–22

Opsiwn

Cynnydd Arfaethedig o ran y Dreth Gyngor a'r incwm a gaiff ei godi

Gostyngiadau o ran Costau / Arbedion Effeithlonrwydd Angenrheidiol

Cyfanswm

Opsiwn 1

3.0% i godi £1.9 miliwn

£12.6 miliwn

£14.5 miliwn

Opsiwn 2

5.0% i godi £3.1 miliwn

£11.4 miliwn

£14.5 miliwn

Opsiwn 3

7.0% i godi £4.4 miliwn

£10.1 miliwn

£14.5 miliwn

Opsiwn 4

10.0% i godi £6.3 miliwn

£8.2 miliwn

£14.5 miliwn

 


Dweud eich Dweud

I roi eich barn, cwblhewch ein harolwg byr ar-lein isod.

Neu gallwch argraffu copi caled Wedi ichi ei chwblhau, gallwch ei sganio a'i e-bostio at surveys@pembrokeshire.gov.uk neu ei phostio at Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP

Bydd eich ymatebion yn cael eu crynhoi mewn adroddiad a'u defnyddio i lywio asesiad effaith integredig. Bydd y dogfennau hyn ar gael i'r Cyngor i'w hystyried wrth wneud penderfyniadau terfynol.

Diolch am eich amser

Hoffem ichi ddefnyddio'r adran hon i ofyn cwestiynau inni am Gyllideb y Cyngor ar gyfer 2021-2022. 

Byddwn yn ceisio ateb eich cwestiynau cyn gynted â phosibl, ond os oes angen inni gyfeirio'r cwestiwn at wasanaeth penodol, caniatewch 24 awr am ymateb. 

Noder: Byddwn yn cymryd cwestiynau ar faterion cyllid YN UNIG. Os ydych am roi eich barn ar addysg, gwastraff ac ailgylchu ac ati, mae'n rhaid i'r cwestiwn ymdrin â chostau.  Os nad yw'n ymdrin â hyn, ni fyddwn yn gallu ei ateb.

Gofynnwch Gwestiwn am Gyllideb y Cyngor 2021-22

delwedd torth
Onid ydych wedi derbyn eich e-bost cadarnhau?
Ymddangos fel eich bod eisoes wedi cofrestru, rhowch y cyfrinair. Wedi anghofio eich cyfrinair? Creu un newydd nawr.
Pam na wnewch chi ofyn cwestiwn?