Holiadur Denu a Recriwtio ym Maes Gofal Cymdeithasol Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

Rydym yn ceisio denu pobl yn frwd i weithio ym maes gofal yn ein sir. Mae'n bwysig ein bod yn deall yr hyn sy'n ysgogi pobl i ystyried gyrfa ym maes gofal.

Cynlluniwyd yr arolwg hwn i glywed barn y bobl hynny nad ydynt erioed wedi gweithio ym maes gofal o’r blaen, y rheiny sy'n gweithio ym maes gofal ar hyn o bryd, a'r rheiny sydd wedi gweithio ym maes gofal yn flaenorol.

Ychydig iawn o'ch amser sydd angen arnom i wneud gwahaniaeth mawr i'r hyn sy'n digwydd nesaf. Bydd yr arolwg yn ein helpu i ddeall yr hyn y mae pobl yn ei fwynhau ac yn ei werthfawrogi fwyaf am y gwaith a bydd yn ein helpu dysgu sut y gallwn sicrhau bod y rolau yn rhoi mwy o foddhad ac yn fwy atyniadol i'r bobl hynny sydd am wneud gwir wahaniaeth yn ein cymunedau.

I gwblhau'r arolwg yn Gymraeg

https://www.surveymonkey.co.uk/r/WKS9MCN

Diolch am gwblhau'r arolwg hwn.

Os ydych chi'n ddiddorol wrth weithio ym maes gofal cymdeithasol i Gyngor Sir Penfro, edrychwch ar i https://www.sir-benfro.gov.uk/gwaith-mewn-gofal-cymdeithasol

Rydym yn ceisio denu pobl yn frwd i weithio ym maes gofal yn ein sir. Mae'n bwysig ein bod yn deall yr hyn sy'n ysgogi pobl i ystyried gyrfa ym maes gofal.

Cynlluniwyd yr arolwg hwn i glywed barn y bobl hynny nad ydynt erioed wedi gweithio ym maes gofal o’r blaen, y rheiny sy'n gweithio ym maes gofal ar hyn o bryd, a'r rheiny sydd wedi gweithio ym maes gofal yn flaenorol.

Ychydig iawn o'ch amser sydd angen arnom i wneud gwahaniaeth mawr i'r hyn sy'n digwydd nesaf. Bydd yr arolwg yn ein helpu i ddeall yr hyn y mae pobl yn ei fwynhau ac yn ei werthfawrogi fwyaf am y gwaith a bydd yn ein helpu dysgu sut y gallwn sicrhau bod y rolau yn rhoi mwy o foddhad ac yn fwy atyniadol i'r bobl hynny sydd am wneud gwir wahaniaeth yn ein cymunedau.

I gwblhau'r arolwg yn Gymraeg

https://www.surveymonkey.co.uk/r/WKS9MCN

Diolch am gwblhau'r arolwg hwn.

Os ydych chi'n ddiddorol wrth weithio ym maes gofal cymdeithasol i Gyngor Sir Penfro, edrychwch ar i https://www.sir-benfro.gov.uk/gwaith-mewn-gofal-cymdeithasol

Cyhoeddi: 25 Awst 2021, 08:55 AC