Gwobrau Sbotolau Sir Benfro 2022

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

Mae Gwobrau Sbotolau Sir Benfro yn ddigwyddiad gwobrwyo blynyddol i gydnabod a dathlu plant a phobl ifanc sy’n cyflawni pethau eithriadol ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Mae'r gwobrau yn gyfle i chi enwebu rhywun rydych chi'n teimlo sy'n haeddu cydnabyddiaeth am ei gyflawniadau rhagorol.

Gallwch enwebu unigolion neu grwpiau o blant a phobl ifanc ar gyfer gwobr ar draws deg categori. Gall unrhyw un enwebu ac mae hyd yn oed hunan-enwebiadau yn cael eu derbyn.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau yw 10 Hydref 2022.

Mae Gwobrau Sbotolau Sir Benfro yn ddigwyddiad gwobrwyo blynyddol i gydnabod a dathlu plant a phobl ifanc sy’n cyflawni pethau eithriadol ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Mae'r gwobrau yn gyfle i chi enwebu rhywun rydych chi'n teimlo sy'n haeddu cydnabyddiaeth am ei gyflawniadau rhagorol.

Gallwch enwebu unigolion neu grwpiau o blant a phobl ifanc ar gyfer gwobr ar draws deg categori. Gall unrhyw un enwebu ac mae hyd yn oed hunan-enwebiadau yn cael eu derbyn.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau yw 10 Hydref 2022.

Diweddaru: 08 Sep 2022, 10:38 AC