Asesiad Llesiant Sir Benfro 2022

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro yn ymgynghori ar y fersiwn drafft o’r Asesiad Llesiant ar gyfer Sir Benfro.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro yma: https://www.sir-benfro.gov.uk/bwrdd-gwasanaethau-cyhoeddus

Mae’r Asesiad yn un o ofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae llawer o bethau’n dylanwadu ar ein lles – megis ffactorau economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol – ac rydym am ddarganfod beth sydd bwysicaf i bobl a chymunedau Sir Benfro. Gwyliwch y fideo byr mewn man arall ar y dudalen hon i gael gwybod mwy.

Yr Asesiad Llesiant yw’r sylfaen dystiolaeth ar gyfer y Cynllun Llesiant a chaiff ei ddefnyddio i nodi blaenoriaethau allweddol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus am y pum mlynedd nesaf.

Rydym yn croesawu eich sylwadau ar y fersiwn drafft o’n Hasesiad Llesiant. Mae’r ddogfen fanwl lawn a Chrynodeb Gweithredol (sy’n tynnu sylw at brif ganfyddiadau’r Asesiad) ar gael yn adran Dogfennau’r dudalen hon.

EICH SYLWADAU

Unwaith y byddwch wedi cael golwg ar y fersiwn drafft o’r Asesiad, byddem yn ddiolchgar pe gallech gymryd ychydig funudau i fewngofnodi / cofrestru er mwyn llewni ein ffurflen ymateb fer isod (e-bostiwch surveys@pembrokeshire.gov.uk os cewch unrhyw anawsterau).

Rydym hefyd wedi darparu fersiwn copi caled o’r ffurflen ymateb i’w lawrlwytho os yw’n well gennych. Ar ôl ei chwblhau, dychwelwch y ffurflen i surveys@pembrokeshire.gov.uk neu postiwch hi i: Cyngor Sir Penfro, Polisi a Phartneriaethau, Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP.

Byddem yn ddiolchgar os gwnewch chi hyn erbyn dydd Llun 21 Chwefror 2022.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro yn ymgynghori ar y fersiwn drafft o’r Asesiad Llesiant ar gyfer Sir Benfro.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro yma: https://www.sir-benfro.gov.uk/bwrdd-gwasanaethau-cyhoeddus

Mae’r Asesiad yn un o ofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae llawer o bethau’n dylanwadu ar ein lles – megis ffactorau economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol – ac rydym am ddarganfod beth sydd bwysicaf i bobl a chymunedau Sir Benfro. Gwyliwch y fideo byr mewn man arall ar y dudalen hon i gael gwybod mwy.

Yr Asesiad Llesiant yw’r sylfaen dystiolaeth ar gyfer y Cynllun Llesiant a chaiff ei ddefnyddio i nodi blaenoriaethau allweddol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus am y pum mlynedd nesaf.

Rydym yn croesawu eich sylwadau ar y fersiwn drafft o’n Hasesiad Llesiant. Mae’r ddogfen fanwl lawn a Chrynodeb Gweithredol (sy’n tynnu sylw at brif ganfyddiadau’r Asesiad) ar gael yn adran Dogfennau’r dudalen hon.

EICH SYLWADAU

Unwaith y byddwch wedi cael golwg ar y fersiwn drafft o’r Asesiad, byddem yn ddiolchgar pe gallech gymryd ychydig funudau i fewngofnodi / cofrestru er mwyn llewni ein ffurflen ymateb fer isod (e-bostiwch surveys@pembrokeshire.gov.uk os cewch unrhyw anawsterau).

Rydym hefyd wedi darparu fersiwn copi caled o’r ffurflen ymateb i’w lawrlwytho os yw’n well gennych. Ar ôl ei chwblhau, dychwelwch y ffurflen i surveys@pembrokeshire.gov.uk neu postiwch hi i: Cyngor Sir Penfro, Polisi a Phartneriaethau, Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP.

Byddem yn ddiolchgar os gwnewch chi hyn erbyn dydd Llun 21 Chwefror 2022.

Diweddaru: 19 Ionawr 2022, 19:14